Elke dag hebben raffinaderijen te maken met vervuiling van water door olie en vetten en andere stoffen die bij de raffinage vrijkomen. Hoe voorkomen zij nu dat verontreinigd water en slib in ons oppervlaktewater vloeit. Om deze vraag te beantwoorden, beschrijven we kort het principe van een API-separator in combinatie met een kettingruimer.

Zwaartekracht

Een API-separator is een type afscheider dat slim gebruik maakt van de zwaartekracht en dat werkt zo. Het verontreinigde water stroomt in langsrichting door de afscheider. Omdat olie lichter is dan water, bewegen de oliedeeltjes naar boven. Tegelijkertijd bewegen zwaardere deeltjes als bijvoorbeeld zand en slib naar beneden. De kettingruimer heeft in dit proces een dubbele functie: hij verzamelt olie en vet langs de waterlijn en concentreert het bodemslib in de slibtrechter.

Hoe werkt een kettingruimer?

Een kettingruimsysteem bestaat uit twee parallel lopende transportkettingen die door een aandrijfas met vaste kettingwielen worden voortbewogen. De keerwielen leiden de kettingen langs de waterlijn en weer terug langs de bodem. Aan de kettingen zitten op vaste afstanden van meestal drie meter schraperbalken gemonteerd. Deze schuiven het bezonken slib in tegenstroomse richting over de bodem naar de slibzak, ofwel verdiepte zone. De drijflaag wordt in de andere richting door de schraperbalken verwijderd. Dit is een continu proces.

Slibverwerking

Het slib wordt uit de slibzak gepompt en naar de slibverwerking getransporteerd. Een olie-skimmer verwijdert de verzamelde oliën en vetten, waarbij afhankelijk van het type skimmer een hoge mate van olie-recovery kan worden behaald. Zo wordt voorkomen dat verontreinigd water en slib in ons milieu terechtkomt.

 

Interessant voor uw netwerk?

Deel dan deze pagina op onderstaande sociale media: